Skolepatrulje, gruppe av skoleelever som etter forutgående opplæring hjelper sine medelever trygt over trafikkerte veier/gater i nærheten av skolen. Skolepatruljevirksomheten i Norge er regulert gjennom regler utarbeidet av det tidligere Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet). Den første skolepatruljen ble opprettet i Detroit, USA i 1920. Til Norge kom ordningen i 1952, da Majorstua skole i Oslo. Lysaker skole i Bærum fikk skolepatruljer etter mønster fra slik virksomhet i Danmark. Det er nå ca. 60 skoler med i ordningen.