Skolemiljøutvalg, utvalg i grunnskole og videregående skole som skal medvirke til at skolen, elevene og de ansatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt miljø på skolen. I grunnskolen skal elevene og foreldrene til sammen ha flertall i utvalget, i den videregående skolen skal elevene være i flertall. I grunnskolen kan samarbeidsutvalget være miljøutvalg, i den videregående skolen kan skoleutvalget være miljøutvalg. Kravet om skolemiljøutvalg ble innført i opplæringsloven i 2005.