Skolefjernsyn, undervisningsfjernsyn, spesialsendinger i fjernsyn for barn og ungdom på ulike skoletrinn. Slike programmer tar sikte på å gi undervisning i ulike skolefag. Språkundervisningen er et område der en kombinasjon av språkkurs via fjernsyn og gruppeundervisning har gitt gode resultater. I enkelte land, f.eks. i Afrika, har man oppfattet skolefjernsynet som den primære mulighet for undervisning for store grupper av befolkningen. I Norge drev NRK skolefjernsyn 1962–2002. I alt ble det laget omkring 10 000 programmer for bruk i norske skoler. De første NRK-sendingene til skolene var en serie prøvesendinger våren 1962. Faste, regelmessige sendinger til skolene begynte i januar 1964 etter vel ett års planlegging og produksjon. Senere hadde NRK sendinger innenfor en rekke fag på alle skoletrinn opp til og med videregående skole. Skolefjernsynet inngikk i NRKs samlede tilbud av undervisningsfjernsyn, som også bestod av programmer for voksne. I 2001 vedtok NRKs styre å avvikle Undervisnings- og Kunnskapsredaksjonene, dermed ble skoleåret 2001/2002 det siste i Skolefjernsynets historie.