Skogsvin, partået klovdyrart i svinefamilien. Pelsen er brun med svart bust. Dyret har ansiktsvorter. Kroppslengde 130–210 cm, hale 30–45 cm, vekt 130–275 kg. Forekommer i tropisk skog og kantsoner mellom skog og gressmark. Utbredt i Sentral-Afrika og deler av Øst- og Vest-Afrika.