Skogsnelle, art i snellefamilien. 15–50 cm høy, den eneste snellearten i Norge som har sidegrener. Vanlig på fuktig grunn i hele landet, opp til 1300 moh. I tillegg til sporer sprer skogsnelle seg med jordstengler som vokser 30–70 cm under jordoverflaten. Fra stenglenes leddknuter utvikles lysskudd, ofte også knoller som er mer eller mindre kuleformet og måler ca. 1 cm i diameter. Knollene er lagringsorgan for reservenæring. Skogsnelle opptrer som ugress i plantefelt og skogplanteskoler, dessuten i beite der den gir et lite smakelig fôr som vrakes av dyrene. På grunn av det store næringsforrådet i jordstengler og knoller, er skogsnelle vanskelig å bekjempe, både mekanisk og kjemisk. Illustrasjon, se sneller.