Skogsmyger, sommerfuglart i familien bredpanner (smygere). Vingene er brune med tre utydelige, grå tverrbånd. Vingespenn 25–28 mm. Arten er ganske vanlig på skogsenger i Sør-Norge nord til Trøndelag og flyr fra mai til juni. Larvene lever på tiriltunge o.a.