Skogskjelv, plutselig og uforklarlig redsel som kan komme over folk i skogen. I oldtidens Hellas trodde man at slik uforklarlig skogredsel, panikk, skyldtes skogguden Pan, som var vred fordi naturens fred ble forstyrret.