Skogskjeggslekta, planteslekt i rosefamilien, meterhøye urter med delte blad og store, vakre blomsterstander. 12 arter i den nordlig tempererte sonen. Skogskjegg er en vanlig hageplante hos oss, særlig hannplanten, som har de største blomstene. Av og til er den forvillet i Sør-Norge.