Skogsøtgress, 60–120 cm høy art i gressfamilien. Tynt strå med brede blad og en topp med hengende grener. Småaksene er ca. 1 cm lange, snerp mangler. Vokser på fuktige, skyggefulle steder i skogen fra Akershus til Trøndelag.