Skogkløver, flerårig art i erteblomstfamilien. 20–50 cm høy, ligner rødkløver, men blomstene er friskere røde og ørebladene spisse. Skogkløver vokser i småskog og skogkanter nord til Troms, for det meste på baserik grunn.