Skoghumle, årevingeart i familien humler og bier. Kroppen er svart med gulgrå behåring på brystets for- og bakkant og på to tverrstriper over bakkroppen. Bakkroppsspissen er rustrød. Melanistiske individer er vanlige i Norge. Arten er utbredt på Sør- og Sørøstlandet på kløverenger, i veikanter o.l. Bolene anlegges i jorden.