Skoghøymol, flerårig art i slireknefamilien. 50–100 cm høy, rød stengel og mørkegrønne blad. Toppgrenene mangler blad. Vokser i løvskog og som ugress, her i landet bare funnet i Hordaland. I Norge er skoghøymol fredet og rødlistet som kritisk truet.