Skogfrosk, amfibieart i familien ekte frosker. Inntil 7 cm. Lever i fuktige skoger i USA og Canada. Går lenger mot nord enn noen andre amfibier og krypdyr i Amerika. Minner i utseende og levevis mye om den vanlige frosken hos oss.