Skogbruksetaten, den delen av offentlig forvaltning som forvalter skogbrukslovgivningen og andre politiske virkemidler rettet mot skogbruket. Øverste myndighet er Landbruks- og matdepartementet. Lokalt inngår etaten i fylkesmannsembetet og i kommuneadministrasjonen.