Skjevann, gammel betegnelse på salpetersyre, som kunne brukes til å skille mellom gull og sølv (som er henholdsvis uløselig og løselig i syren).