Skjermsvever, artskompleks i sveveslekten i kurvplantefamilien. I likhet med de andre svevene består samlearten skjermsveve, Hieracium umbellatum, av flere småarter, fordi plantene setter frukt uten befruktning. Felles for skjermsveve-småartene er at de er flerårige, 5–80 cm høye, med sittende stengelblad og kurver i en mer eller mindre tydelig skjerm. Vanlige i hele landet.