Skjermsparer, dataprogram som gjør at skjermbildet blir svart eller erstattet av bestemte bilder og/eller tekst, dersom tastatur eller mus ikke har vært berørt i løpet av et nærmere spesifisert tidsrom. Den opprinnelige hensikten var å spare skjermen fra å preges permanent av bilder eller tegn fra ofte brukte programmer. Dette problemet finnes ikke mer, men skjermsparere er blitt populære og finnes i svært avanserte utgaver. Moderne skjermsparere kan utstyres med passord som hindrer uvedkommende fra å få tilgang til maskinen mens skjermspareren er i funksjon.