Skjermplantetege, nebbmunnart i familien bladteger (Miridae). Den voksne er 3,5–4 mm lang, smal oval, grønn til lysegul kropp med mørke tegninger på vingene. Etter overvintring på nåle- og løvtrær stikkes eggene inn i blad eller fruktemner på ville og dyrkede skjermplanter, f.eks. sløke, løpstikke, persille, selleri og gulrot. Den kan enkelte år gjøre stor skade i frøavlen av gulrot på Sørlandet. Nymfer og voksne teger angriper blomster- og frøskjermene i juli–august, stikker og suger i frøemnene slik at kimen (embryo) ofte blir helt ødelagt, hvilket fører til nedsatt avling og dårlig spireevne.