Skjermplantebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Den blir opptil 2 mm lang, er mørkegrønn med svarte antenner og har lange kolbeformede ryggrør. Nymfer og voksne suger på blad og stilker av ville og dyrkede skjermplanter. Saftsugingen på gulrot fører til at bladene krøller seg og veksten hemmes. Vertsskifte med Salix-arter (vier og pil) hvor den overvintrer som egg. Om våren er det to generasjoner som suger på skuddtoppene, hvoretter vingede individer først i juli flyr over på skjermplantene. Vanlig over hele landet med sterke angrep i varme somrer, spesielt i Nordland og Troms.