Skjermgitter, gitter i elektronrør, hjelpegitter plassert mellom styregitter og anode. Det legges på litt lavere potensial enn anoden og hindrer at variasjoner i anodespenningen virker tilbake på styregitteret. Skjermgitteret fører også til at anoden får mindre innflytelse på strømmen fra katoden.