Skjellprøve, avskrapte fiskeskjell som analyseres for å gi informasjon om fiskens alder og vekst. Det dannes årringer i skjellet som skyldes ulik vekst om sommeren og vinteren. Laks, sjøørret og delvis vanlig ørret har lett tydbare soner i skjellet. Hos andre fiskearter må skjellinformasjonen sammenholdes med andre strukturer, f.eks. gjellelokk og øresteiner (otolitter). Dette skyldes vanskeligheter med å tyde skjellene når årsveksten er liten.