Skjellkrypdyr, krypdyrorden som omfatter slanger, ormeøgler og øgler.