Skjellfinnefisker, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Familien omfatter 114 arter, utbredt i varme og tropiske hav. De er oftest små, sammentrykt fra siden og dekket med skjell, som også kler de uparede finnene i større eller mindre grad. Mange av artene har praktfulle farger. Hodet er ofte trukket ut til et tryne, med en liten munn i spissen. Enkelte lever også i elvemunninger. Noen arter kalles pinsettfisker fordi de har en lang, tynn snute, som brukes til å plukke smådyr frem fra sprekker o.l. med.