Skjeggtorsk, benfiskart i torskefamilien. Den ligner svært på sypike, men har en høyere kroppsform og blir også større, opptil 41 cm og 2,5 kg. Den lever på grunt vann nær fjellgrunn, gyter om våren. Forekommer i Middelhavet til sørlige del av Nordsjøen. I Norge er det tatt noen få på sør- og sørvestkysten.