Skjeggpaddehodeagam, krypdyrart i familien agamer. 25 cm lang, inkludert halen. En mellomasiatisk ørkenøgle som er snar i bevegelsene og en ivrig insektjeger. Kan også spise egg. Graver seg raskt ned i sanden når den blir skremt.