Skjeggmose, levermoseslekt i ordenen Jungermanniales. Bladene har spisser eller fliker, og er festet slik at stengelen får en tydelig over- og underside. Undersiden er ofte håret. Ni arter vokser i Norge, bl.a. gåsefotmose, B. lycopodioides, vanlig i skog i hele landet, og skogskjeggmose, B. barbata, som er vanlig på forholdsvis tørre steder nord til Nordland.