Skjeggøks, stridsøks hvor nedre del av det buete eggpartiet er trukket nedover. Forløper for hellebard.