Skjedenebb, tidligere navn på fuglefamilien slirenebb.