Skjærelerker, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter to arter som forekommer i Australia og på Ny-Guinea. De har svart og hvit fjærdrakt. Bygger reir av leire i trær.