Skipsavgifter, en fellesbetegnelse for de avgifter et skip må betale ved anløp av havn. Skipsavgifter omfatter også los-, fyr-, havne-, kanal-, taubåt- og fortøyningsavgifter, og i en videre sammenheng også avgifter til målebrev, sertifikater av forskjellige slag, klassifikasjon osv.