Skipigging, idrettsgren for bevegelseshemmede utøvere. Man sitter på et sete påmontert ski og staker seg gjennom en løype ved hjelp av to korte staver. Andre piggaktiviteter er ispigging, kjelkehockey og rullestolpigging.