Skinnangrep, angrep hvor en styrke angriper eller truer med å angripe et annet mål enn hovedmålet i den hensikt å trekke fiendens stridsmidler bort fra eget hovedangrep.