Skilletrakt, trakt med hane (stengekran), brukes i laboratoriet til å skille to væsker som ikke blander seg (f.eks. vann og olje). Lignende innretninger brukes bl.a. som bensinutskiller foran avløp i bilverksteder.