Skifting, tidligere kalt rangering, ved jernbanedrift arbeidet med sammensetting av togene. Ved større knutepunkter har man spesielle skiftestasjoner, f.eks. Alnabru i Oslo, NSBs sentrale skiftestasjon for fjerngodstog på Østlandet.