Skifte hest midt i vadestedet, dansk uttrykk som betyr å bytte metode, redskap eller bemanning midt i en vanskelig situasjon.