Skift, (i mur), benevnelse på et horisontalt lag murstein. Ved teglsteinsmur blir høyden på et skift lik teglsteinens tykkelse med mørtelfuge, vanligvis regnet til 75 mm.