Skiff, metallbrett som ble brukt til å plassere satsen (trykkformene) på.