Skavkniv, skavel eller skavhøvel, sponverktøy med høvelstål og ett, eller helst to håndtak. Brukes til bearbeiding av tregjenstander med buede overflater.