Skatteforvaltningsloven er en norsk lov som regulerer alle forhold knyttet til fastsettingen av skatt. Formålet med skatteforvaltningsloven er å samle, harmonisere og modernisere reglene innen skatteområdet, og samtidig tydeliggjøre skattepliktiges ansvar for å gi riktige opplysninger.

Faktaboks

Fullt navn
lov om skatteforvaltning
Kortnavn
skatteforvaltningsloven
Forkortelse
sktfvl
Trådt i kraft
01.01.2017
Lovdata-ID
NL/lov/2016-05-27-14

Skatteforvaltningsloven erstattet ligningsloven og samler forvaltningsbestemmelsene for skatt og avgift til et enhetlig og samordnet regelverk.

Lovens innhold

De viktigste endringene med skatteforvaltningsloven

  • Det ble innført en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv.
  • Fastsettingsmodellen innebærer også at skattepliktige har adgang til å endre egen fastsetting i tre år.
  • Myndighetene har generell adgang til å endre uriktige fastsettinger i fem år.
  • Det ble innført delvis nye regler om administrative reaksjoner (tvangsmulkt, tilleggsskatt, overtredelsesgebyr mv.).
  • Utvidelse av klagerett og frister for enkelte tilfeller, for eksempel bindende forhåndsuttalelser (BFU).
  • Etablerte begreper som likning og selvangivelse ble endret.

Ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv.

Skattepliktige fastsetter grunnlaget for formues- og inntektsskatt og petroleumsskatt ved levering av skattemelding. Grunnlaget blir dermed egenfastsatt av den skattepliktige. Skattemyndighetene foretar skatteberegning på dette grunnlaget.

For merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgifter og merverdiavgiftskompensasjon fastsetter og beregner den skattepliktige skatten.

Trekkpliktige fastsetter grunnlaget og beregner skatten for artistskatt, skatt av utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10-13, og skatt som skal beregnes etter svalbardskatteloven § 3-1, ved levering av melding om trekk.

Mulighet til å endre egen fastsetting i tre år

Skattepliktige kan endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgifter ved levering av endringsmelding tilbake i tre år. Trekkpliktige etter Svalbardskatteloven § 3-1, Jan Mayen-skatteloven og artistskatteloven kan på samme måte endre opplysninger i levert melding om trekk. Dette gjelder ikke grunnlag fastsatt av skattemyndighetene, eller på områder hvor myndighetene har varslet om at fastsettingen er under kontroll. Oppdages det feil i selvangivelser for inntektsårene 2015 eller tidligere, kan dette bare endres ved å levere en klage til skatteetaten.

Myndighetenes adgang til å endre uriktige fastsettinger i fem år

Skattemyndighetene har adgang til å endre enhver fastsetting tilbake i fem år når fastsettingen er uriktig eller når det ikke foreligger noen fastsetting.

Nye regler om administrative reaksjoner

Det ble innført felles bestemmelser om tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt kan ilegges i forkant, mens tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ilegges i etterkant som en sanksjon mot et lovbrudd.

Skattemyndighetene kan ilegge skattepliktig og en tredjepart tvangsmulkt dersom de ikke innen fastsatt frist gir pliktige opplysninger i henhold til loven. Tvangsmulkt kan også ilegges når det er åpenbare feil ved de opplysningene som er gitt.

Nye begreper

Den nye skatteforvaltningsloven medførte noen endringer i etablerte begreper, som at begrepet selvangivelse er erstattet med skattemelding og begrepet likning er erstattet med fastsetting.

Historikk

Lovens forarbeider

  • Innst.231 L (2015-2016) Innstilling fra finanskomiteen om Lov om skatteforvaltning (Skatteforvaltningsloven)
  • Prop.38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning (Skatteforvaltningsloven)

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg