Skateigle, en art igler i familien fiskeigler (Piscicolidae). Den snylter på skater og kan bli opptil 20 cm lang. Det finnes også mange beslektede arter som snylter på forskjellige arter av fisk i havet, f. eks. breiflabbigle (Calliobdella lophii).