Skarehopp, det første kullet av unger haren kaster om vinteren. Se hare.