Skare, mer eller mindre tykk, frossen skorpe på snøen, dannes ofte ved at snøoverflaten under tøvær eller ved solskinn om våren smelter eller oppblandes med regnvann som fryser når det igjen blir kulde. Etter som overflaten blir kald, trekkes vann fra snøen under opp til skaren hvor det fryser, og snøen ned mot bunnen blir tørr og løs. I fjellstrøk dannes vindskare ved at snøoverflaten pakkes hardt sammen av vinden.