Skank, delen mellom kneet og hasen på baklemmene hos husdyr, tilsvarer skinne- og leggbenet hos mennesket.