Skambud, betegnelse brukt om svært lave bud som legges frem i budrunder, gjerne i kombinasjon med kort tidsfrist.