Skalamikroskop, avlesningsmikroskop der en hjelpeskala er preget inn på en glassplate. Benyttes for å forbedre en skalas avlesningspresisjon.