skadeinsekter - skadeinsekter på skog

Kan skape store problemer for skogbruket. Primære skadeinsekter angriper friske planter eller trær. Sekundære skadeinsekter kan bare leve på trær som fra før er svekket av en eller annen årsak, f.eks. uheldige klimaforhold, miljøforurensninger, angrep av skadedyr eller sykdomsfremkallende organismer (patogener). Alle stadier av skogens trær kan bli angrepet av skadeinsekter. De masseherjinger vi med visse års mellomrom har av f.eks. fjellbjørkemåler, eikevikler eller furubarveps, skyldes forandringer i skogsamfunnets komponenter som man ikke er herre over. Disse artene kan formere seg raskt når de ytre forholdene er gunstige. Vær eller klima kan forbedre seg for arten, sykdomsorganismer og snyltere kan være sterkt redusert i mengde, eller næringskvaliteten kan forbedres for larvene, fordi trærnes fysiologiske tilstand er blitt forandret. Under slike forhold vil bestanden kunne øke og forsyne seg så kraftig av f.eks. nåler og blad at trærnes produksjon nedsettes. Etter 2–3 år vil vanligvis dyrene gå tilbake i antall igjen. Slike masseherjinger og det produksjonstapet som oppstår etter dem, er vanskelig å forebygge. Men skadedyrene kan bekjempes med insekticider eller ved sykdomsskapende organismer, patogener, som tilføres mens angrepet bygger seg opp.

Flere arter er blitt skadedyr fordi vi gjennom vår skogkultur har gitt dem bedre livsbetingelser. På snauflater med store mengder solbelyste stubber har gransnutebillen funnet utmerkede utviklingsforhold. Larven lever under barken på stubberøttene, og billen eter barken av småplanter. Den er blitt et alvorlig skadedyr for småplantene som settes ut på flaten. Den bekjempes ved å behandle plantene med insektmidler før plantene forlater planteskolene.

Mange barkbiller har fått gode formeringsmuligheter i hugstavfall og i ubarket tømmer som lagres i skogen. Granbarkbillene kan bli så tallrike at de dreper levende grantrær, mens margborerne gnager seg inn i skuddene på furuene og blir årsak til reduksjon i produksjonen. Slike skader kan man forebygge ved å forandre de metoder som fremmer dyrenes formeringsmuligheter.

Trær drept av granbarkbillen får en sterkt redusert tømmerpris. Barkbilleskadene i Norge i slutten av 1970-årene og begynnelsen 1980-årene påførte skogbruket tap for flere hundre millioner kroner.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg