Skaberakksjakal, også kalt svartryggsjakal, Canis mesomelas,rovdyrart i hundefamilien. Pelsen er gulbrun til rødbrun med svart rygg samt en svart stripe langs halen. Pelsen er bløtere enn hos gullsjakal. Skaberakksjakalen er betydelig mindre enn denne. Forekommer på tørre busksavanner. Utbredt i østlige og sørlige Afrika. Se sjakaler.