Skålrust, sporestadium hos rustsopper, se aecidium.