Sjokoladegurami, akvariefisk (benfiskart) i guramifamilien. Den blir ca. 5,5 cm og regnes som en meget krevende akvariefisk. Er munnrugende og gir små kull. Lever på Sumatra og Malakka. Temperatur over 25 °C.