Sjoddi, opprevet materiale fremstilt av ullfiller og avklipp fra trikotasje- og konfeksjonsfabrikker. Dette kardes og spinnes til garn på vanlig måte. Ullfibrene blir da skadet og blir kortere, men sjoddi av førsteklasses ull kan likevel ha en bedre kvalitet enn ny ull som ved klassifisering er satt til en lavere grad.